ภาษาไทย English Language

 

 

                                      TEMPO ในแต่ละจังหวะ

 

ประเภทสแตนดาร์ด                                            ประเภทลาติน อเมริกัน

Waltz                   28-30 บาร์ต่อนาที                     Samba              50-52 บาร์ต่อนาที

Tango                   31-33 บาร์ต่อนาที                    Cha Cha Cha    30-32 บาร์ต่อนาที

Viennese Waltz    58-60 บาร์ต่อนาที                       Rumba             25-27 บาร์ต่อนาที

Slow Foxtrot         28-30 บาร์ต่อนาที                      Paso Doble      60-62 บาร์ต่อนาที

Quickstep             50-52 บาร์ต่อนาที                      Jive                   42-44 บาร์ต่อนาที

©2019 สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย. All rights reserved.

Powered By Dgen Soft Co.,Ltd.