ภาษาไทย English Language

                              TEMPO ในแต่ละจังหวะ

             ประเภทสแตนดาร์ด                                                    ประเภทลาติน อเมริกัน                                           ประเภทตะลุง

            Waltz                       28-30  บาร์ต่อนาที         Samba              50-52  บาร์ต่อนาที        Taloong        22-24  บาร์ต่อนาที

Tango                         31-33  บาร์ต่อนาที           Cha ChaCha        30-32  บาร์ต่อนาที

Viennese Waltz        58-60  บาร์ต่อนาที            Rumba                25-27  บาร์ต่อนาที

Slow Foxtrot             28-30  บาร์ต่อนาที            Paso Doble         60-62  บาร์ต่อนาที

Quickstep                  50-52  บาร์ต่อนาที            Jive                      42-44  บาร์ต่อนาที

©2019 สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย. All rights reserved.

Powered By Dgen Soft Co.,Ltd.